Sharabstra शराबस्त्र

शराबस्त्र

अमीर क्या गरीब क्या,
लैन मा सभि लग्याँ छन।
सरकारि खजानु सारु द्यौंणों,
आज सि धंगध्यणाँ छन।

Sharabstra शराबस्त्र
दौंन ब्याळि तक रोटि छै,
आज घट-घट घटकौंणा छन।
लम्बि तपस्या बल पूरि ह्वैगी,
अब बरदाना हकदार हुयाँ छन।
सरकारि खजानु सारु द्यौंणों,
आज सि धंगध्यणाँ छन।
बीर-भड़ु से कम हस्ती नी,
छत्ती अपड़ि मुटक्यौंणाँ छन।
तौं जनु सिपै क्वै नी तै आज,
कोरोना तैं भि ललकना छन।
सरकारि खजानु सारु द्यौंणों,
आज सि धंगध्यणाँ छन।
सरकार जब मजबूर ह्वैगि,
शराब अस्त्र तब चलै दीनि।
निसाणु बिल्कुल सटीक छौ,
करोड़ु मा दौ जित्यणाँ छन।
सरकारि खजानु सारु द्यौंणों,
आज सि धंगध्यणाँ छन।
अद्या-पव्वा पैदल चलणाँ,
खम्बा रथ मा सवार छन।
रनिवास मा राँणि फिकर कनी,
पर योद्धा मलयुद्ध कना छन।
सरकारि खजानु सारु द्यौंणों,
आज सि धंगध्यणाँ छन।
युद्ध यु बकिबातौ चलणूँ,
घाम बूडी जादा परचंड होंणू।
संवाद सब अंगरेजी मा होंणा,
थकुला-बठुळा फूटणाँ छन।
सरकारि खजानु सारु द्यौंणों,
आज सि धंगध्यणाँ छन।
सुनसान छा हुयाँ गौं-बज़ार,
अब नया रुझान औंणा छन।
ब्याळि तका कैद मूसा,
आज बाघ बण्याँ छन।
सरकारि खजानु सारु द्यौंणों,
आज सि धंगध्यणाँ छन।
महिला सेना भि कम नी,
साज-बाज ल्यैक त्यार छन।
द्यौशै उन्नति मा पैथर नि रौंदि,
मोर्चा पर डटी साबित कना छन।
सरकारि खजानु सारु द्यौंणों,
आज सि धंगध्यणाँ छन।
लड़ैं क्वै भि होंदि चुचौं,
भलि-भल्यार करदी नी।
तन-धनौ त नाश होंदै च,
मान-सम्मान से भी जाँदा छन।
सरकारि खजानु सारु द्यौंणों,
आज सि धंगध्यणाँ छन।
खाँण-प्यौंणै चीज बणीं,
चादर तकै खुट्टा पसारा।
कमै जब अट्ठनी च होंणी,
खर्च रुप्या किलै कना छन।
सरकारि खजानु सारु द्यौंणों,
आज सि धंगध्यणाँ छन।
सर्वाधिकार सुरक्षित-नन्दन राणा

via Blogger https://ift.tt/2UEkbGN

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart

Send this to a friend